Optické sítě nabízejí nesrovnatelné možnosti proti ostatním druhům připojení k Internetu. Proti jiným způsobům připojení nabízí především řádově vyšší rychlosti, nižší latence, téměř dokonalou odolnost vůči rušení a na rozíl od bezdrátových sítí nezávislost na klimatických podmínkách. V současne době máme připojeny následující bytové domy:

Ulice U Střelnice

Nádražní 10-48

Uničovská 80-97

Uničovská 15,17

Ulice Za Zahradami

Labutí 25

Ulice ČSA

Ulice Krampolova

Ulice Na vyhlídce 22-28

Babická 15

U Vrby 2-8

U Vrby 10,12,16,18

Nádražní 52

Uničovská 49

Hanácká 1